مشاور املاک کیان
ویلا با 5004بار بازدید
140 متری با کد 560
 • تعداد بازدید : 5004
ویلا با 4188بار بازدید
182 متری با کد 158
 • تعداد بازدید : 4188
ویلا با 3734بار بازدید
190 متری با کد 313
 • تعداد بازدید : 3734

جستجوی املاک

 • نوع ملک
 • نوع قرارداد
 • شهرستان
 • حداقل قیمت (تومان)
 • حداکثر قیمت (تومان)

تماس با ما

 • هدایتی
 • 09111254824
  ویلا لب آب
 • دفتر مشاور املاک
 • 011-43132320
  املاک کیان
 • بشتام
 • 09114207700
  ویلا لب آب
 • نقی زاده
 • 09119070832
  loading failed

نمایش ویلا در مشاور املاک کیان

فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 820
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • تومان
 • 102 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا اول روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 814
 • ویلا
 • اول روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 160 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 239 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 812
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 180 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 295 بازدید
فروش ویلاساحلی جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 805
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 200 بازدید
فروش ویلا شمال|ویلادرشمال با قیمت ارزان| ویلاسند دارباپروانه ساخت|ویلاارزان|ویلادوبلکس شهرکی|
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا اول روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 803
 • ویلا
 • اول روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 203 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلادر شمال ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 795
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 80 تومان
 • 277 بازدید
فروش ویلا شمال داخل شهرک زیر قیمت|ویلادرشمال با قیمت ارزان |ویلابا حیات سازی عالی و آلاچیق
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 786
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 160 متر مربع
 • تومان
 • 211 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا باحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 780
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 303 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی و آلاچیق|ویوجنگلی
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 779
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 319 بازدید
فروش ویلاساحلی داخل شهرک زیرقیمت|ویلاویوساحلی|ویلادرشمال |ویلاباحیاطسازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 774
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 456 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت|ویلاویوجنگلی|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیاطسازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 760
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 311 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 756
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 540 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج استخردار| ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 754
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 504 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی و آلاچیق|ویوجنگلی
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 747
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 387 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا باحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 738
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 599 بازدید
ویلازیبای شهرکی درشمال |ویوی باغی نزدیک دریا| حیاط سازی زیبا وفوق العاده زیبا درشمال
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 735
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 115 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 562 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان |ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلاباغ
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 726
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • تومان
 • 745 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 714
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 542 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 712
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 452 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان |ویلاباحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 709
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • تومان
 • 449 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال|ویلا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 706
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 160 متر مربع
 • تومان
 • 522 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 690
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • تومان
 • 578 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال با قیمت ارزان |ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 684
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 547 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا  در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 679
 • ویلا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 250 متر مربع
 • 600,000,000 تومان
 • 710 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا دوبلکس در شمال ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 656
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 170 متر مربع
 • تومان
 • 575 بازدید
فروش ویلا شمال داخل شهرک زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی و آلاچیق
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 649
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 630 بازدید
فروش ویلا کنار روستا | ویلا شمال با پروانه ساخت|ویلا در شمال زیر قیمت نزدیک محمودآباد|
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 615
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 964 بازدید
فروش ویلا با زیباترین محوطه سازی - آبشار - باربیکیو - آلاچیق - آب نما - و سند دار و دارای پروانه
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 594
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 985 بازدید
ویلا باغی با 500 متر زمین و سند دار | ویلا داخل باغ با زمینی بزرگ | ویلا با باغ بزرگ تو بهترین منطقه
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در باغی بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 571
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 173 متر مربع
 • 160 تومان
 • 1791 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در شمال فروش ویلا شمال دوبلکس با قیمت ارزان با آب برق و گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در باغی بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 556
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 124 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1040 بازدید
ویلا داخل باغ در شمال | ویلا شمال نزدیک جاده اصلی | ویلا در شمال زیر قیمت | ویلا با پروانه ساخت
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 552
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 957 بازدید
ویلا شمال کنار باغ | ویلا در شمال نزدیک جاده اصلی | ویلا گوشه روستا داخل شهرک جای دنج و آرام
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار رودخانه زیبا  در کمربندی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 544
 • ویلا
 • کنار رودخانه زیبا
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 135,000,000 تومان
 • 1155 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در شمال فروش ویلا شمال دوبلکس با قیمت ارزان با آب برق و گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در کمربندی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 542
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 77,000,000 تومان
 • 1062 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در شمال ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 536
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • تومان
 • 1213 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد - ویلا در شمال با آب برق گاز و مجوز ساخت - ویلا در بهترین منطقه مازندران شمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 534
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 135 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1219 بازدید
فروش ویلا با استخر و آلاچیق داخل باغ - ویلا در شمال با زیباترین ویو - ویلا شمال با بهترین ساخت
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در باغی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 532
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 1
 • 60 متر مربع
 • 70,000 تومان
 • 1767 بازدید
ویلا شمال با 5000 متر باغ - ویلا در شمال - ویلا شمال داخل باغی بزرگ - ویلا داخل باغ کیوی در شمال
فروش ویلا در باغی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 529
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 78,000,000 تومان
 • 1179 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در شمال ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز و تلفن شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 523
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 1297 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در شمال ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز و تلفن شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 518
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 200,000,000 تومان
 • 1403 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس در شمال ویلا شمال با ساختی عالی کنار باغ ویلا دوبلکس با مجوز ساخت داخل شهرک
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 509
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1365 بازدید
ویلا شمال کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 507
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1387 بازدید
ویلا شمال داخل باغ با فضایی سرسبز و باغی در بهترین منطقه شمال ویلا زیر قیمت ویلا با پروانه ساخت
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 505
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 105,000,000 تومان
 • 1545 بازدید
بهترین ویلا داخل شهرک زیر قیمت با مجوز ساخت ویلا شمال دارای آب برق گاز ویلا در شمال با ساختی عالی
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 504
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 180 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1504 بازدید
ویلا دوبلکس 4 خوابه داخل شهرک نزدیک شهر محمودآباد با بهترین و زیباترین ویو دارای مجوز ساخت
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 503
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • تومان
 • 1678 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس در شمال ویلا شمال با ساختی عالی کنار جنگل ویلا دوبلکس با مجوز ساخت داخل شهرک
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 501
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 1515 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 498
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 105 متر مربع
 • تومان
 • 1739 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 496
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1667 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 488
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1761 بازدید
ویلا شمال کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در باغی بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 487
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 1559 بازدید
ویلا در شمال با شاهنشین و نزدیک جاده اصلی با زیباترین ویو در بهترین نقطه مازندران با تمام امکانات
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 484
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 200,000,000 تومان
 • 1420 بازدید
ویلا شمال دوبلکس داخل زیباترین شهرک بهترین ویلا در شمال با ساختی عالی ویلا با سند شش دانگ
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 483
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1883 بازدید
ویلا شمال داخل باغ با فضایی سرسبز و باغی در بهترین منطقه شمال ویلا زیر قیمت ویلا با پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 480
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 165,000,000 تومان
 • 1461 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس در شمال ویلا شمال با ساختی عالی کنار جنگل ویلا دوبلکس با مجوز ساخت داخل شهرک
فروش ویلا در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 477
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 155 متر مربع
 • 350,000,000 تومان
 • 1287 بازدید
ویلا شمال داخل باغی بزرگ ویلا باغی با درختان بزرگ ویلا با زمین زیاد در بهترین منطقه شمال با مجوزساخت
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 476
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار باغ آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 1341 بازدید
ویلا داخل شهرک با مجوز ساخت ویلا شمال دارای آب برق گاز ویلا در شمال با ساختی عالی
فروش ویلا در کنار باغ آمل
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 473
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 3101 بازدید
زیباترین ویلا شمال با سند شش دانگ بهترین ویلا در شمال با سیستم هوشمند و تمامی امکانات رفاهی و تفریحی
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 472
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1716 بازدید
ویلا شمال با پروانه ساخت ویلا داخل باغ با دسترسی آسان و نزدیک به جاده اصلی با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 471
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1370 بازدید
ویلا شمال داخل شهرک ویلا زیر قیمت در شمال با ساختی زیبا و عالی ویلا ارزان قیمت در مازندران
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 468
 • ویلا
 • نزدیک جاده اصلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1351 بازدید
ویلا شمال با پروانه ساخت ویلا داخل باغ با دسترسی آسان و نزدیک به جاده اصلی با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 467
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1275 بازدید
بهتریم ویلا شمال از نظر ویو ویلا کنار رودخانه و باغ ویلا در شمال با زیباترین و بکر ترین طبیعت درشمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 466
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1235 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا بزرگ کنار باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با قیمتی ارزان
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 463
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1634 بازدید
زیباترین ویلا شمال با بهترین ساخت ویلا در شمال با ستون و مقاوم سازی با پروانه ساخت آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا کنار باغ در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 462
 • ویلا
 • کنار باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 1476 بازدید
ویلا شمال با ساختی خیلی زیبا و عالی با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با مجوز ساخت محمودآباد
فروش ویلا در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 460
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1392 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا شمال با ساختی همکف در نزدیکی جاده اصلی در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شمالی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 458
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1417 بازدید
ویلا زیر قیمت با سند شش دانگ کنار روستا بین آمل محمودآباد با آب برق گاز ویلا باغی در شمال
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 457
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 125 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 1243 بازدید
ویلا شمال با شاهنشین ویلا داخل باغ با دسترسی آسان و نزدیک به جاده اصلی با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 455
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار باغ آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1436 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا کنار باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با قیمتی ارزان
فروش ویلا در کنار باغ آمل
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 454
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 1235 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد ویلا داخل باغ با دسترسی آسان و نزدیک به جاده اصلی با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 453
 • ویلا
 • کنار رودخانه
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 88,000,000 تومان
 • 1259 بازدید
ویلا شمال کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در روستاهای آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 451
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 68,000,000 تومان
 • 1759 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا کنار باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با قیمتی ارزان
فروش ویلا در روستاهای آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 449
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 220 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1725 بازدید
بهترین ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال 3 خوابه با بهترین و زیباترین ویو در شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 446
 • ویلا
 • کنار باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 98,000,000 تومان
 • 1757 بازدید
بهترین ویلا شمال همکف با بهترین موقعیت و منطقه ویلا درشمال با دسترسی آسان و ساختی عالی
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 445
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1770 بازدید
زیباترین ویلا در شمال زیر قیمت ویلا شمال با پروانه و آب برق گاز ویلا در محمودآباد با بهترین ساخت
فروش ویلا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 443
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 78,000,000 تومان
 • 2296 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا کنار باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با قیمتی ارزان
فروش ویلا در روستاهای محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 440
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • تومان
 • 1817 بازدید
ویلا داخل باغ بزرگ در شمال با پروانه ساخت ویلا باغی با بهترین و زیباترین ویو ویلا با آب برق گاز و ..
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 439
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1381 بازدید
ویلا زیر قیمت ویلا در شمال با قیمت ارزان ویلا در بهترین منطقه مازندران کنار باغ با ساختی عالی
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 438
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2041 بازدید
ویلا شمال کنار جنگل با بهترین ساخت ویلا در شمال با سند شش دانگ و بهترین امکانات
فروش ویلا در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 437
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 68,000,000 تومان
 • 1521 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا کنار باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با قیمتی ارزان
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 435
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 180 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1392 بازدید
ویلا با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با آب برق گاز در بهترین نقطه مازندران
فروش ویلا در جنگلی آمل
فروش ویلا شمالی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 434
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1217 بازدید
ویلا با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با آب برق گاز در بهترین نقطه مازندران
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 433
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1359 بازدید
ویلا با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با آب برق گاز در بهترین نقطه مازندران
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شمالی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 432
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 105 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1429 بازدید
زیباترین ویلا شمال زیر قیمت ویلا در شمال با ساختی زیبا در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شمالی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 431
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1359 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران نزدیک دریا با ساختی عالی با قیمتی ارزان
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 429
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1539 بازدید
ویلا شمال کنار جنگل ویلا در شمال با امکانات عالی ویلا با 230 متر زمین 110 متر بنا در بهترین منطقه
فروش ویلا در جنگلی آمل
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 428
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1711 بازدید
ویلا داخل شهرک ویلا شمال با سند شش دانگ دارای آب برق گاز ویلا در شمال با ساختی عالی
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 427
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 1459 بازدید
ویلا با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با آب برق گاز در بهتریم نقطه مازندران
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 425
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 1450 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد ویلا با سند شش دانگ داخل شهرک قدیمی و جاافتاده با آب برق گاز نصب
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 424
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 1668 بازدید
ویلا داخل باغ با زمین زیاد زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران ویلا باغی با زمین زیاد با کد رهگیری
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 423
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 88,000,000 تومان
 • 1770 بازدید
ویلا با سند شش دانگ و آب برق گاز در بهترین منطقه شمال ویلا در شمال نزدیک ساحل کنار باغ
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 421
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 145 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1538 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت با ساختی زیبا و عالی ویلا شمال بین آمل محمودآباد با پروانه ساخت
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 420
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1456 بازدید
ویلا در شمال داخل شهرک نزدیک جاده اصلی رو به باغ با نگهبان و دارای آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 419
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1754 بازدید
ویلا شمال داخل شهرک با ساختی عالی کنار باغ با تمام امکانات ویلا در شمال منطقه باغی
فروش ویلا در باغی آمل
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 418
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1391 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد ویلا با استخر ویلا داخل شهرک با زمین زیاد و دارای بهترین ویو با اب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 414
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 73,000,000 تومان
 • 1622 بازدید
ویلا زیر قیمت داخل شهرک |ویلا شمال کنار باغ ویلا ارزان قیمت با بهترین ویو ویلا در شمال
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا شهرکی در جنگی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 413
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگی واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 210,000,000 تومان
 • 1535 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد ویلا کنار جنگل داخل باغ با بهترین ویو ویلا در شمال کنار باغ در شمال با زمین
فروش ویلا در جنگی
فروش ویلا شهرکی در جنگلی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 412
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 2237 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد کنار باغ با ویو جنگلی ویلا کنار جنگل با بهترین ویو ویلا در شمال با زمین زیاد
فروش ویلا در جنگلی
فروش ویلا شمالی در جنگلی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 411
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • تومان
 • 1594 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد کنار جنگل داخل باغ با زیباترین ویو ویلا در شمال با ساختی عالی ویلا شمال
فروش ویلا در جنگلی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 410
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی و ییلاقی شمال واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 1604 بازدید
ویلا شمال کنار جنگل داخل شهرک چسبیده به جنگل منطقه ببلاقی با زیباترین ویو ویلا در شمال
فروش ویلا در جنگلی و ییلاقی شمال
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 409
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل امل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 2088 بازدید
ویلا چسبیده به جنگل با زمین زیاد با سند شش دانگ با ویو جنگلی دارای آب برق و گاز و در بهترین منطقه شم
فروش ویلا در کنار جنگل امل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 408
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : زیبای شمال واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1499 بازدید
بهترین ویلا 3 خوابه با زمین زیاد کنار باغ با ویو باغی داخل شهرک با پروانه ساخت|ویلا شمال با زمین300م
فروش ویلا در زیبای شمال
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 407
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1546 بازدید
بهترین ویلا شمال کنار باغ داخل شهرک با زمین باغی و پروانه ساخت دارای آب برق گاز
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 406
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1505 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس کنار باغ با پروانه ساخت داخل شهرک ویلا دوبلکس زیر قیمت با آب برق گاز
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ساختمان تجاری در کمربندی غربی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 405
 • ساختمان
 • تجاری
 • فروش
این ساختمان در منطقه : کمربندی غربی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • 500,000,000 تومان
 • 1926 بازدید
3 واحد آپارتمان با 2 تا مغازه و پارکینگ با سند شش دانگ و پروانه ساخت پایان کار و آب برق گاز
فروش ساختمان در کمربندی غربی آمل
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 401
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 200 متر مربع
 • 600,000,000 تومان
 • 1328 بازدید
دو تا ویلا داخل 6000 هزار متر زمین باغی داخل بافت روستایی با آب برق گاز با مزین خیلی زیاد و پروانه
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در منطقه محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 400
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : منطقه محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1231 بازدید
ویلا محمودآباد کنار باغ زیباترین ویلا با سند و پروانه ساخت و با بهترین ویو ، ویلا شمال با زمین باغی
فروش ویلا در منطقه محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 399
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • تومان
 • 1253 بازدید
ویلا کنار جنگل با ساختی عالی و داخل شهرک کنار باغ در بهترین منطقه جنگلی شمال با مقاوم سازی
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا باغی در کنار شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 398
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار شهر محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 1635 بازدید
بهترین و زیباترین ویلا نزدیک شهر محمودآباد با زیباترین ویو کنار باغ با بهترین ساخت دارای پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 397
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 73,000,000 تومان
 • 1631 بازدید
بهترین وزیباترین ویلا همکف بین آمل محمودآباد با پروانه ساخت در بهترین منطقه شمال زیر قیمت و ارزان
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 396
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 185 متر مربع
 • تومان
 • 3366 بازدید
بهترین ویلا زیباترین ویلا کنار بزرگترین رودخانه و جنگل با زیباترین ویو داخل شهرکی جاافتاده با نگهبان
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 395
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 170 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1398 بازدید
زیباترین ویلا با بهترین ساخت کنار باغ با بهترین ویو بین آمل محمودآباد منطقه تهرانی نشین و شهرستانی
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 394
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کلوده واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 135 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2634 بازدید
ویلا 3 خوابه زیر قیمت با آلاچیق و با بهترین ویو نزدیک محمودآباد با قیمت ارزان در شمال با پروانه ساخت
فروش ویلا در کلوده
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 393
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 1792 بازدید
زیباترین ویلا کنار جنگل داخل شهرک شمال با سند شش دانگ و بهترین ویو با نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 387
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 158 متر مربع
 • 148,000,000 تومان
 • 1579 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت با ویو جنگلی داخل شهرک دارای پروانه ساخت و پایان کار و تمام امکانات رفاهی و ...
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 386
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1392 بازدید
ویلا کنار باغ در شمال با زیباترین ویو دوبلکس در بهترین منطقه شمال داخل باغ با دیوارهای بلند و4 دیوای
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 375
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک به شهر محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1862 بازدید
ویلا زیر قیمت کنار جنگل و داخل باغ با زمین زیاد در بهترین منطقه مازندران نزدیک به محمودآبادداخل شهرک
فروش ویلا در نزدیک به شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 374
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 98,000,000 تومان
 • 1247 بازدید
ویلا با زیباترین بهترین عالی ترین ویو دارای شاهنشین و ساختی زیبا زیر قیمت داخل شهرک کنار جنگل
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا جنگلی در بین آمل ، محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 373
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل ، محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1195 بازدید
ویلا با ویو جنگل و باغ با ساختی جدید و شیک و عالی در بهترین منطقه مازندران نزدیک ساحل کنار باغ
فروش ویلا در بین آمل ، محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 372
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1708 بازدید
ویلا زیر قیمت با بهترین ویو و زیباترین چشم انداز بین آمل و محمودآباد کنار باغ با آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 371
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 3355 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران کنار باغ روبروی جنگل با ساختی مهندسی و ...
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 370
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1918 بازدید
زیباترین ویلا فلت داخل شهرک با ساختی زیبا و عالی در بهترین منطقه مازندران با سند
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا جنگلی(ییلاقی) در آب پری
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 368
 • ویلا
 • جنگلی(ییلاقی)
 • فروش
این ویلا در منطقه : آب پری واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • تومان
 • 2189 بازدید
زیباترین ویلا با ویو جنگلی منطقه ییلاقی آب پری دارای بهترین ساخت مهندسی در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در آب پری
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 367
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 235 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 1353 بازدید
لوکس ترین ویلا داخل زیباترین شهرک با ویو جنگلی کنار باغ با شیک ترین ویلا در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 363
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 175 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 1362 بازدید
ویلا با زمین زیاد داخل باغ با بهترین ساخت دارای آب برق گاز دارای 544 متر زمین و با زیباترین ویو
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 361
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 3046 بازدید
زیباترین ویلا در مازندران دوبلکس داخل لوکس ترین شهرک در بهترین منطقه مازندران با تمام امکانات رفاهی
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 357
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1469 بازدید
ویلا در بهترین منطقه مازندران با ساختی عالی در کنار جنگل با زیباترین ویو در شمال با 245 متر زمین
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 355
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 1642 بازدید
ویلا از دم قسط مدل پیلت 2 خواب بالا دارای پارکینگ کنار روستا با بهترین ویو
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک به شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 354
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک به شهر محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 1725 بازدید
ویلا داخل شهرک 3 خوابه با زمین زیاد با تمام امکانات در بهترین نقطه مازندران با 300 متر زمین
فروش ویلا در نزدیک به شهر محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 352
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 78,000,000 تومان
 • 1438 بازدید
زیباترین ویلا همکف زیر قیمت داخل شهرک با 230 متر زمین 95 متر بنای ویلا با آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 351
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 1729 بازدید
ویلا دوبلکس با بهترین و زیباترین ویو رو به باغ دربهترین منطقه مازندران زیباترین ویلا در شمال با سند
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 350
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1681 بازدید
ویلا با زمین زیاد داخل باغ با بهترین ساخت دارای آب برق گاز دارای 450 متر زمین و با زیباترین ویو
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 347
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1253 بازدید
ویلا داخل زیباترین شهرک با نگهبانی و دوربین مداربسته و با تمام امکانات رفاهی و تفریحی
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 346
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1369 بازدید
ویلا با زمین زیاد داخل شهرک با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با 320 متر زمین و 120 متر بنا .
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 328
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نور واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1451 بازدید
ویلا دوبلکس ارزان قیمت زیر قیمت در شمال با بهترین ویو در کنار جنگل با 220 متر زمین 170 متر بنا
فروش ویلا در نور
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 327
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 55,000,000 تومان
 • 1828 بازدید
ویلا زیر قیمت در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو داخل شهرک با آب برق گاز و 200 متر زمین 80متر بنا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 325
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا نور واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 1588 بازدید
ویلا سند دار با سند شش دانگ در بهترین منطقه شمال کنار جنگل با 280 متر زمین 90 متر بنا سند دار
فروش ویلا در کنار روستا نور
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 324
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمدآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • 65,000,000 تومان
 • 1476 بازدید
ویلا داخل محمودآباد با سند شش دانگ چند سال ساخت
فروش ویلا در محمدآباد
فروش ویلا شمالی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 323
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1567 بازدید
ویلا با سند شش دانگ زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران با 200 متر زمین 80 متر بنا آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 322
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی نور واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1622 بازدید
ویلا در بهترین منطقه شمال با سند شش دانگ و پروانه ساخت به همراه آب برق گاز چسبیده به جنگل .
فروش ویلا در جنگلی نور
فروش ویلا شمالی در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 321
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 2564 بازدید
ویلا داخل باغ با زمین 600 متر و سند شش دانگ منگوله دار با آب برق گاز نصب در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 319
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 1605 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو داخل شهرک با تمامی امکانات رفاهی و تفریحی
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 316
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 135 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 2197 بازدید
ویلا با استخر آلاچیق باربیکیو داخل زیباترین شهرک در منطقه جنگلی آمل با 253 متر زمین 135 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 315
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 1591 بازدید
زیباترین ویلا همکف زیر قیمت داخل شهرک با 220 متر زمین 100 متر بنای ویلا با آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 314
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 2013 بازدید
ویلا با بهترین ساخت و ویلا خیلی زیبا در بهترین منطقه مازندران با محوطه سازی خیلی عالی در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در نزدیک به شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 313
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک به شهر محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 3734 بازدید
زیباترین ویلا در بهترین منطقه مازندران داخل زیباترین شهرک شمال با بهترین ویو جنگلی با بنای 185 متر
فروش ویلا در نزدیک به شهر محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک به شهر محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 312
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک به شهر محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • تومان
 • 3190 بازدید
زیباترین ویلا در بهترین منطقه مازندران داخل شهرک چسبیده به جنگل با بهترین ویو و محوطه سازی .
فروش ویلا در نزدیک به شهر محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 310
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 2146 بازدید
ویلا چسبیده به جنگل با بهترین و زیباترین محوطه و نما و ویو میباشد و دارای 300 متر زمین 140 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 308
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 105 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2151 بازدید
ویلا در بهترین منطقه مازندران داخل شهرک با آب برق گاز و با 230 متر زمین 105 متر بنا
فروش ویلا در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 306
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 2103 بازدید
ویلا در شمال با دکوراسیون داخلی خیلی عالی و زیبا دارای آب برق و گاز با 160 متر بنای مفید
فروش ویلا در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 305
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 1659 بازدید
ویلا زیر قیمت در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو داخل شهرک با آب برق گاز و 230 متر زمین 120متر بنا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 303
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 165 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 1884 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس داخل شهرک در بهترین منطقه مازندران با سند شش دانگ و آب برق گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 289
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار باغ آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2010 بازدید
ویلا داخل باغ در بهترین و زیباترین منطقه شمال با بهترین ویو با 230 متر زمین 110 متر بنا زیر قیمت
فروش ویلا در کنار باغ آمل
فروش ویلا باغی در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 286
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : روستاهای محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 70 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 2370 بازدید
ویلا روستایی داخل باغ با زیباترین ویو باغی در منطقه محمودآباد با 1000 متر باغ و 70 متر خانه قدیمی
فروش ویلا در روستاهای محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 285
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 65,000,000 تومان
 • 1838 بازدید
ویلا زیر قیمت در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو داخل شهرک با آب برق گاز و با 200 متر زمین 90متر بنا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 284
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 2022 بازدید
ویلا همکف داخل شهرک با زیباترین ویو زیر قیمت با 200 متر زمین 80 متر بنا در شمال
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا داخل باغ در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 283
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 135 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 2286 بازدید
زیباترین ویلا کنار باغ با ویو جنگلی با آلاچیق و تمام امکانات رفاهی و تفریحی با220 متر زمین 135بنا
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 282
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1790 بازدید
زیباترین ویلا همکف زیر قیمت داخل شهرک با 220 متر زمین 90 متر بنای ویلا با آب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 281
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 65,000,000 تومان
 • 2066 بازدید
ویلا زیر قیمت در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو داخل شهرک با آب برق گاز و با 200 متر زمین 90متر بنا
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا جنگلی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 280
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 190,000,000 تومان
 • 1545 بازدید
ویلا داخل باغ کیوی در بهترین منطقه مازندران با بهترین ویو جنگلی در بهترین نقطه شمال با 340 متر زمین
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 279
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 1687 بازدید
ویلا داخل شهرک کنار جنگل نزدیک ساحل محمودآباد با ویو رودخانه در بهترین منطقه شمال با 200 متر زمین
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 278
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1754 بازدید
ویلا با بهترین ویوداخل باغ با آب برق گاز و در زیباترین منطقه مازندران با 250 متر زمین 130 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا کنار رودخانه در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 277
 • ویلا
 • کنار رودخانه
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 75 تومان
 • 1870 بازدید
ویلا همکف با بهترین و زیباترین ویو در شمال با 300 متر زمین 100 متر بنا کنار رودخانه و باغ
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 276
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 78,000,000 تومان
 • 1604 بازدید
ویلا زیر قیمت داخل شهرک در بهترین منطقه مازندران با بهترین ویو دارای 250 متر زمین 90 متر بنا
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا داخل باغ در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 275
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1552 بازدید
ویلا داخل باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه شمال با 240 متر زمین و 120 متر بنا با سند شش دانگ
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 274
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 185 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 1752 بازدید
زیباترین ویلا در بهترین منطقه مازندران داخل زیباترین شهرک شمال با بهترین ویو جنگلی با بنای 185 متر
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 273
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 2075 بازدید
زیباترین ویلا همکف فلت زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران با 210 متر زمین 95 متر بنا داخل شهرک
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 272
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2095 بازدید
ویلا پیلت در بهترین منطقه شمال داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی 230 متر زمین 110 متر بنا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 271
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 78,000,000 تومان
 • 1954 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال با بهترین ویو داخل شهرک با 250 متر زمین 90 متر بنا با قیمتی ارزان باآب برق گاز
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 270
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 155 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1796 بازدید
ویلا دوبلکس داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو زیباترین ویلا 250 متر زمین155 متر بنا با سند شش دانگ
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 269
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 1930 بازدید
ویلا داخل شهرک با بهترین ویو در بهترین نقطه مازندران با بهترین ساخت 345 متر زمین 170 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 203
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 2175 بازدید
ویلا شهرکی وام دار با سند شش دانگ دارای آب برق گاز در بهترین و نزدیک ترین شهرک منطقه
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 192
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 2179 بازدید
ویلا شهرکی با سند شش دانگ داخل بهترین شهرک منطقه با نگهبانی با 250 متر زمین 140 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 186
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1822 بازدید
ویلا در بهترین منطقه مازندران نور در کنارجنگل با 206 متر زمین 115 متر بنا با بهترین ویو
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 181
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • 220,000,000 تومان
 • 1796 بازدید
ویلا با بهترین و زیباترین ساخت با 257 متر زمین 200 متر بنا دارای بهترین ویو و با بهترین ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 175
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 250 متر مربع
 • 350,000,000 تومان
 • 1705 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس مبله داخل شهرک با600 متر زمین250 متر بنا دارای نگهبانی کنار جنگل
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 173
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 225 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 1729 بازدید
زیباترین و مستحکم ترین ویلا داخل شهرک زیبا دارای 300 متر زمین و 225 متر بنای ویلا با تمام امکانات
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 172
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1666 بازدید
ویلا شهرکی پیلت چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای230 متر زمین140 متر بنا با زیباترین ویو در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 171
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 220,000,000 تومان
 • 1704 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس با بهترین ویو داخل شهرک با 300 متر زمین 180 متر بنا دارای نگهبانی و ...
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 170
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1721 بازدید
ویلا دوبلکس داخل شهرک با سند شش دانگ و با نگهبانی دارای 295 متر زمین 140 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 168
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1949 بازدید
ویلا پیلت داخل شهرک با ویو جنگلی دارای 250 متر زمین 110 متر بنا با بهترین ویو و با نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 167
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1901 بازدید
ویلا با بهترین و زیباترین ساخت با 250 متر زمین 140 متر بنا دارای بهترین ویو و با بهترین ساخت
فروش ویلا در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 164
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1577 بازدید
ویلا داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی و دارای سند و با تمام امکانات آب و برق و گاز در بهترین نقطه شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 158
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 182 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 4188 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو 240 متر زمین 182 متر بنا با تمام امکانات و نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 157
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 115 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 1849 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو 206 متر زمین 115 متر بنا با آب برق و گاز و نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 153
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • 155,000,000 تومان
 • 1508 بازدید
ویلا کنار جنگل داخل باغ شهرکی با بهترین ویو 250 متر زمین 145 متر بنا ویلا با تمام امکانات در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 151
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 300 متر مربع
 • 450,000,000 تومان
 • 1707 بازدید
ویلا تریبلکس و دوبلکس با400 متر زمین300 متر بنا دارای سنا جکوزی استخر و کلیه امکانات رفاهی داخل شهرک
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 149
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1786 بازدید
ویلا داخل شهرک 252 متر زمین 115 متر بنا در کنار جنگل با بهترین ویو و امکانات کامل و نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در حاشیه روستا
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 148
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : حاشیه روستا واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 2028 بازدید
ویلا240 متر زمین115 متر بنا کنار روستا با بهترین ویو و امکانات کامل داخل شهرک با امکانات کامل
فروش ویلا در حاشیه روستا
فروش ویلا شهرکی در حاشیه روستا
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 147
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : حاشیه روستا واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 2553 بازدید
ویلا220 متر زمین90 متر بنا کنار روستا با بهترین ویو و امکانات کامل داخل شهرک با سند
فروش ویلا در حاشیه روستا
فروش ویلا شهرکی در حاشیه روستا
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 146
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : حاشیه روستا واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 1937 بازدید
ویلا200 متر زمین90 متر بنا کنار روستا با بهترین ویو و امکانات کامل داخل شهرک با سند
فروش ویلا در حاشیه روستا
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 560
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 5004 بازدید
زیباترین ویلا کنار جنگل با بهترین ساخت و با ویویی خیلی عالی و تمام امکانات با 240 متر زمین 140 متر
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 143
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1570 بازدید
ویلا 220 متر زمین 150 متر بنا با سند شش دانگ کنار روستا با بهترین ویو و امکانات کامل
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 142
 • ویلا
 • کنار بافت روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 1522 بازدید
ویلا 220 متر زمین 150 متر بنا با سند شش دانگ کنار روستا با بهترین ویو و امکانات کامل
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 121
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 2351 بازدید
ویلا داخل شهرک با 230 متر زمین 150 متر بنای ویلا دوبلکس کنا بافت روستایی با آب و برق و گاز و ...
فروش ویلا در آمل
فروش ویلا  در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 116
 • ویلا
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • متر مربع
 • تومان
 • 2381 بازدید
Logo Kian
مشاور املاک کیان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مشاور املاک کیان می باشد


Kian real Estate : 011-43132320