مشاور املاک کیان
ویلا جنگلی با 4567بار بازدید
160 متری با کد 189
 • تعداد بازدید : 4567
ویلا جنگلی با 4170بار بازدید
120 متری با کد 204
 • تعداد بازدید : 4170
ویلا جنگلی با 3509بار بازدید
115 متری با کد 259
 • تعداد بازدید : 3509

جستجوی املاک

 • نوع ملک
 • نوع قرارداد
 • شهرستان
 • حداقل قیمت (تومان)
 • حداکثر قیمت (تومان)

تماس با ما

 • هدایتی
 • 09111254824
  ویلا لب آب
 • دفتر مشاور املاک
 • 011-43132320
  املاک کیان
 • بشتام
 • 09114207700
  ویلا لب آب
 • نقی زاده
 • 09119070832
  loading failed

نمایش ویلا جنگلی در مشاور املاک کیان

فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 897
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 7 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلا|ویلاشهرکیویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 895
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 39 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلا|ویلاباغ|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 884
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 78 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا|ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا اول روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 852
 • ویلا
 • اول روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 91 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا باحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 843
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • تومان
 • 79 بازدید
ویلاشهرکی|ویلاباغ|ویلاجنگلی|ویلاشهرکی بانگهبانی 24ساعته|باغ ویلا|
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا اول روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 814
 • ویلا
 • اول روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 160 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 343 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلاجنگلی|ویلادرشمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 813
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 304 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان |ویلاباحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 785
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • 260,000,000 تومان
 • 281 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلاباحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا گوشه روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 781
 • ویلا
 • گوشه روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 377 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا گوشه روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 778
 • ویلا
 • گوشه روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 437 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلادر شمال ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 777
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 175 متر مربع
 • تومان
 • 1240 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا درشمال باویو جنگلی | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 763
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 482 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلادر شمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 756
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 614 بازدید
فروش ویلا شمال | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا|ویلاجنگلی|
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنارجنگل در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 752
 • ویلا
 • کنارجنگل
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • تومان
 • 439 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 746
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 210 متر مربع
 • تومان
 • 517 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت|ویلاویوجنگلی|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیاطسازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 741
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 165,000,000 تومان
 • 648 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت |ویلادر شمال ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 734
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 1338 بازدید
زیباترین و بهترین ویلاباغی درشمال|ویلا شمال با بهترین ساخت|ویلاشخصی ساز با پ|ویلا باغی شمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 709
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • تومان
 • 514 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلاجنگلی ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال|ویلا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در بین نور و رویان
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 665
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین نور و رویان واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 450 متر مربع
 • 1,500,000,000 تومان
 • 954 بازدید
زیباترین ویلا داخل باغ با بهترین ساخت | بهترین ویلا در شمال نزدیک دریا با محوطه سازی عالی وزیبا
فروش ویلا در بین نور و رویان
فروش ویلا جنگلی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 662
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 320 متر مربع
 • 7,000,000,000 تومان
 • 700 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت |ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلا|
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 659
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 661 بازدید
فروش ویلا شمال داخل شهرک زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی و
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 651
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 165 متر مربع
 • 240 تومان
 • 1171 بازدید
ویلا مبله دوبلکس زیر قیمت|فروش ویلا چسبیده به جنگل|ویلا محمود آباد|ویلا دارای سند شش دانگ و پروانه
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 648
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • تومان
 • 660 بازدید
ویلا داخل باغ|فروش ویلا باغی|ویلا زیر قیمت نزدیک محمودآباد|ویلا سند دار وپروانه ساخت| ویلادوبلکس
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 647
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 731 بازدید
ویلا مبله دوبلکس زیر قیمت|فروش ویلا داخل باغ دوبلکس|ویلا داخل باغ زیر قیمت|ویلا سند دارو پروانه ساخت
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی و شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 627
 • ویلا
 • باغی و شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 135 متر مربع
 • تومان
 • 786 بازدید
زیباترین و بهترین ویلا باغی در شمال | ویلا شمال با بهترین ساخت | ویلا شخصی ساز با پ | ویلا باغی شمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا باغی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 622
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1011 بازدید
ویلا مبله دوبلکس زیر قیمت | فروش ویلا داخل باغ دوبلکس | ویلا داخل باغ ب قیمت | ویلا سند دار
فروش ویلا در جنگلی آمل
فروش ویلا داخل باغ مرکبات در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 616
 • ویلا
 • داخل باغ مرکبات
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 990 بازدید
ویلا داخل باغ مرکبات - فروش ویلا باغی - ویلا زیر قیمت تو منطقه محمودآباد - ویلا باغ - ویلا سند دار
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 614
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 190,000,000 تومان
 • 913 بازدید
ویلا با زمین بزرگ شخصی ساز - فروش ویلا با 350 متر زمین 160 متر بنا دارای پروانه ساخت و پایان کار
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 577
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 114 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1234 بازدید
فروش بهترین ویلا شمال | ویلا در شمال با زیباترین ساخت| ویلا در شمال داخل شهرک با مجوز ساخت زیر قیمت
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 552
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1021 بازدید
ویلا شمال کنار باغ | ویلا در شمال نزدیک جاده اصلی | ویلا گوشه روستا داخل شهرک جنگلی
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار باغ  در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 548
 • ویلا
 • کنار باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1394 بازدید
ویلا شمال با زیباترین ویو | ویلا زیر قیمت در شمال | فروش ویلا با مجوز ساخت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار رودخانه زیبا  در کمربندی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 544
 • ویلا
 • کنار رودخانه زیبا
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 135,000,000 تومان
 • 1231 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در شمال فروش ویلا شمال دوبلکس با قیمت ارزان با آب برق و گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در کمربندی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 542
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 77,000,000 تومان
 • 1129 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در جنگل ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 541
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1411 بازدید
ویلا شمال زیر قیمت ویلا در شمال کنار جنگل داخل باغ با قیمت ارزان ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 537
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 124 متر مربع
 • 105 تومان
 • 1539 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در شمال ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز شمال
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا باغی در باغی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 532
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 1
 • 60 متر مربع
 • 70,000 تومان
 • 1876 بازدید
ویلا شمال با 5000 متر باغ - ویلا در شمال - ویلا شمال داخل باغی بزرگ - ویلا داخل باغ کیوی در شمال
فروش ویلا در باغی آمل
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 524
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 1758 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال فروش ویلا با قیمت ارزان در شمال ویلا با پروانه ساخت و آب برق گاز و تلفن شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 521
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1730 بازدید
بهترین ویلا شمال داخل شهرک ویلا شهرکی داخل باغ با بهترین ویو در بهترین منطقه مازندران با پروانه ساخت
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 515
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1549 بازدید
ویلا باغ شمال با سند شش دانگ ویلا گوشه روستا جای ساکت و آروم داخل باغ با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 514
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • تومان
 • 1343 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 510
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1379 بازدید
ارزانترین ویلا شمال با مجوز ساخت در بهترین منطقه شمال ویلا در شمال زیر قیمت با آب برق گاز تلفن
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 509
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 80,000,000 تومان
 • 1423 بازدید
ویلا شمال جنگلی کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 508
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1391 بازدید
ویلا شمال کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 504
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 180 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1564 بازدید
ویلا شمال دوبلکس 4 خوابه داخل شهرک نزدیک شهر محمودآباد با بهترین و زیباترین ویو دارای مجوز ساخت
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 499
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 450,000,000 تومان
 • 1719 بازدید
ویلا چسبیده به جنگل با زمینی بزرگ در بهترین منطقه مازندران ویلا باغ کنار جنگل با سند شش دانگ
فروش ویلا در جنگلی آمل
فروش ویلا باغی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 487
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 1626 بازدید
ویلادرشمال باشاهنشین و نزدیک جاده اصلی بازیباترین ویو جنگلی در بهترین نقطه مازندران با تمام امکانات
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 483
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 1967 بازدید
ویلا شمال داخل باغ با فضایی سرسبز و باغی در بهترین منطقه شمال ویلا زیر قیمت ویلا با پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 479
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1763 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در جنگلی آمل
فروش ویلا باغی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 475
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 1622 بازدید
ویلا شمال با ساختی عالی ویلا در شمال زیر قیمت کنار جنگل ویلا ارزان قیمت در بهترین منطقه مازندران
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا باغی در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 469
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 135 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 1865 بازدید
زیباترین ویلا شمال با آبشار و آلاچیق و باربیکیو و تمام امکانات رفاهی و تفریحی در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در کمربندی غربی آمل به محمودآباد
فروش ویلا باغی در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 456
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 75,000,000 تومان
 • 2231 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا شمال با ساختی همکف در نزدیکی جاده اصلی در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در جنگلی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 453
 • ویلا
 • کنار رودخانه
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 88,000,000 تومان
 • 1311 بازدید
ویلا شمال کنار رودخانه و باغ با پروانه ساخت ویلا در شمال با زیباترین ویو ویلا زیر قیمت در شمال
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا جنگلی در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 447
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2042 بازدید
ویلا زیر قیمت در شمال ویلا شمال با ساختی همکف در نزدیکی جاده اصلی در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در کنار روستا آمل
فروش ویلا باغی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 424
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 1747 بازدید
ویلا داخل باغ با زمین زیاد زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران ویلا باغی با زمین زیاد با کد رهگیری
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در باغی آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 419
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : باغی آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1819 بازدید
ویلا شمال داخل شهرک با ساختی عالی کنار باغ با تمام امکانات ویلا در شمال منطقه باغی
فروش ویلا در باغی آمل
فروش ویلا شهرکی در جنگلی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 412
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگلی واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 2335 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد کنار باغ با ویو جنگلی ویلا کنار جنگل با بهترین ویو ویلا در شمال با زمین زیاد
فروش ویلا در جنگلی
فروش ویلا شهرکی در زیبای شمال
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 408
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : زیبای شمال واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1569 بازدید
بهترین ویلا 3 خوابه با زمین زیاد کنار باغ با ویو باغی داخل شهرک با پروانه ساخت|ویلا شمال با زمین300م
فروش ویلا در زیبای شمال
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 406
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1563 بازدید
زیباترین ویلا جنگلی دوبلکس کنار باغ با پروانه ساخت داخل شهرک ویلا دوبلکس زیر قیمت با آب برق گاز
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا باغی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 401
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 200 متر مربع
 • 600,000,000 تومان
 • 1396 بازدید
دو تا ویلا داخل 6000 هزار متر زمین باغی داخل بافت روستایی با آب برق گاز با مزین خیلی زیاد و پروانه
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 396
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 185 متر مربع
 • تومان
 • 3437 بازدید
بهترین ویلا زیباترین ویلا کنار بزرگترین رودخانه و جنگل با زیباترین ویو داخل شهرکی جاافتاده با نگهبان
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا کنار رودخانه در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 353
 • ویلا
 • کنار رودخانه
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 2331 بازدید
ویلا جنگلی کناررودخانه با بهترین ویو داخل باغ با زمین زیاد زیر قیمت مبله با تمام امکانات مکانی دنج
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 343
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 2083 بازدید
ویلا جنگلی کنار رودخانه چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای 220 متر زمین 140 متر بنا
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 326
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 2510 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس در بهترین منطقه مازندران با بهترین ویو به با و جنگل و با آب برق گاز و ...
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 318
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2699 بازدید
ویلا جنگلی با زمین بزرگ دارای آب برق گاز چسبیده به جنگل با زیباترین و بهترین ویو و ساخت
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 300
 • ویلا
 • شهرکی
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 2521 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس چسبیده به جنگل در شمال با آب برق گاز 200 متر زمین 160 متر بنای ویلا
ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 287
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2609 بازدید
ویلا جنگلی در بهترین منطقه شمال با بهترین ویو جنگلی با 240 متر زمین 110 متر بنا با پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شمالی در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 268
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 128 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 2014 بازدید
ویلا در شمال با بهترین ساخت و بهترین ویو دارای 265 متر زمین 128 متر بنا با بهترین ویو
فروش ویلا در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 266
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 300 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 2230 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس با بهترین ویو جنگل و باغ چسبیده به جنگل در بهترین منطقه مازندران با 300 متر زمین
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا داخل باغ در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 265
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • تومان
 • 2062 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس داخل باغ چسبیده به جنگل با زیباترین ویو با 230 متر زمین 140 متر بنا با آب برق گاز
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 264
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • 310,000,000 تومان
 • 3127 بازدید
زیباترین ویلا جنگلی در بهترین منطقه مازندران با بهترین ساخت دارای 500 متر زمین 200 متر بنا با پروانه
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شمالی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 259
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 115 متر مربع
 • 88,000,000 تومان
 • 3509 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس با شاهنشین در زیباترین منطقه مازندران با زیباترین ویو زیر قیمت با آب برق گاز نصب .
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 258
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2632 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس داخل باغ با بهترین ویو باغی دارای 250 متر زمین 145 متر بنا دربهترین منطقه شمال
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 257
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 170 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 1886 بازدید
زیباترین ویلا جنگلی در بهترین منطقه شمال کشور با 250 متر زمین 170 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شمالی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 256
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 2528 بازدید
زیباترین ویلا جنگلی با بهترین محوطه سازی ، مبله ، با استخر آلاچیق باربیکیو آبشار رودخانه و ...
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 255
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 2343 بازدید
ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک با بهترین ویو در کنار جنگل دارای 250 متر زمین 150 متر بنا مدل دوبلکس
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 254
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 2079 بازدید
ویلا جنگلی داخل زیباترین شهرک چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای 200 متر زمین 130 متر بنا با بهترین
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 251
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 2156 بازدید
ویلا جنگلی با بهترین ویو زیباترین ویلا جنگلی داخل شهرک با 245 متر زمین 120 متر بنا با تمام امکانات
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 230
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • 125,000,000 تومان
 • 3241 بازدید
زیباترین منطقه جنگلی با بهترین ویلا جنگلی داخل شهرک و با 250 متر زمین 120 متر بنا 3 خواب بهترین ویو
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 228
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 80 متر مربع
 • 60,000,000 تومان
 • 2362 بازدید
ویلا جنگلی با 220 متر زمین 80 متر بنا دارای سند شش دانگ با ویو شالیزار و درختان سنوبر
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 226
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 180 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 2742 بازدید
ویلا جنگلی چسبیده به باغ و جنگل دارای شاهنشین و زیباترین ویو 360 متر زمین 180 متر بنا خیلی زیبا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 223
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 95 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 2731 بازدید
ویلا جنگلی همکف با 287 متر زمین 95 متر بنا داخل شهرک با بهترین ویو
فروش ویلا در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 222
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 70 متر مربع
 • 65,000,000 تومان
 • 2333 بازدید
ویلا جنگلی داخل باغ با آب برق گاز زیر قیمت با پروانه ساخت در بهترین منطقه آمل
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 220
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار روستا آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2069 بازدید
ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک با بهترین ویو دارای 283 متر زمین 110 متر بنا با آب برق و گاز
فروش ویلا در کنار روستا آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 218
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 2413 بازدید
ویلا جنگلی با ساخت پیلیت دارای 200 متر زمین 110 متر بنا با اب برق گاز ساختی خیلی زیبا و محکم
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 216
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 2593 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس چسبیده به جنگل در شمال با آب برق گاز 185 متر زمین 140 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 214
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 105,000,000 تومان
 • 3284 بازدید
ویلا جنگلی داخل باغ با آب برق گاز و 2 تا سند شش دانگ جداگانه با 800 متر زمین 90 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 213
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 2453 بازدید
ویلا جنگلی مدل پیلت با بهترین ویو در کنار جنگل و در گوشه روستا با بهترین منظره دارای 243 متر زمین
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 212
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1940 بازدید
ویلا جنگلی دارای سند شش دانگ با ویو جنگلی داخل شهرک با 200 متر زمین 115 متر بنا و ....
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 211
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 2576 بازدید
ویلا جنگلی داخل شهرک چسبیده به جنگل با سند شش دانگ با بهترین نما و حیاط سازی و استخر و ...
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 210
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 3451 بازدید
ویلا شهرکی در کنار جنگل شمال با بهترین محوطه سازی با230 متر زمین 120 متر بنا دارای سند شش دانگ
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 208
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 2840 بازدید
ویلا جنگلی داخل شهرک با سند شش دانگ و دارای وام با 340 متر زمین 140 متر بنا مدل دوبلکس در شمال
فروش ویلا در آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 207
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 98,000,000 تومان
 • 2525 بازدید
ویلا جنگلی داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی و شالیزار با 226 متر زمین 115 متر بنا دارای آب برق گاز
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا جنگلی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 206
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 2909 بازدید
ویلا جنگلی مدل پیلت چسبیده به جنگل در شمال با آب برق گاز 210 متر زمین 100 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 205
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 2329 بازدید
ویلا جنگلی داخل باغ با آلاچیق باربیکیو تاب و تمام وسایل زندگی با 700 متر زمین 130 مویلتر بنا با سند
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 204
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 4170 بازدید
ویلا شهرکی در کنار جنگل شمال با بهترین محوطه سازی با 220 متر زمین 120 متر بنا دارای سند شش دانگ
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 201
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2382 بازدید
ویلا جنگلی مدل پیلت با سند شش دانگ در کنار روستا با آب برق گاز نصب زمین 218 بنای ویلا 120
فروش ویلا در آمل
فروش ویلا جنگلی در کنار جنگل آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 198
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 2275 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس چسبیده به جنگل در شمال با آب برق گاز 300 متر زمین 140 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا جنگلی در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 196
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 88,000,000 تومان
 • 3029 بازدید
ویلا جنگلی با بهتین ویو در شمال کنار جنگل با آب برق گاز و250 متر زمین115 متر بنای ویلا
فروش ویلا در آمل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 195
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 250 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 1984 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس چسبیده به جنگل در شمال با آب برق گاز 500 متر زمین 250 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا کنار روستایی در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 189
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 4567 بازدید
ویلا جنگلی دوبلکس با بهتین ویو در شمال کنار جنگل با آب برق گاز 240 متر زمین 160 متر بنای ویلا
فروش ویلا در آمل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 187
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 92 متر مربع
 • 70,000,000 تومان
 • 2117 بازدید
ویلا جنگلی با بهترین ویو درشمال کنارجنگل با آب برق گاز و 210 متر زمین 92 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 183
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 2040 بازدید
ویلا چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای 340 متر زمین150 متر بنا با زیباترین ویو در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 176
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 165 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 1774 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس با سند شش دانگ کنار جنگل داخل شهرک با310 متر زمین165 متر بنا
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 166
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 87,000,000 تومان
 • 1764 بازدید
ویلا چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای 230 متر زمین110 متر بنا با زیباترین ویو در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا کنار روستایی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 165
 • ویلا
 • کنار روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 110,000,000 تومان
 • 1832 بازدید
ویلا پیلت چسبیده به جنگل با بهترین ویو دارای 260 متر زمین 130 متر بنا با زیباترین ویو در شمال
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا جنگلی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 162
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 185,000,000 تومان
 • 1959 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو350 متر زمین 180 متر بنا با تمام امکانات و نگهبانی
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 161
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1839 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو 290متر زمین 160 متر بنا با تمام امکانات اب وبرق ..
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا جنگلی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 160
 • ویلا
 • جنگلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1817 بازدید
ویلا داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی با 290 متر زمین 160 متر بنا با بهترین ویو در کنار باغ و محوطه ..
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 154
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1710 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو 220 متر زمین 160 متر بنا با پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 152
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 125 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1842 بازدید
ویلا جنگلی کنار جنگل داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو 250 متر زمین 125 متر بنا ویلا با تمام امکانات
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 140
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • 170,000,000 تومان
 • 1957 بازدید
ویلا داخل شهرک با ویو جنگلی دارای 220 متر زمین 145 متر بنا دوبلکس دارای سند و امکانات کامل
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 139
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 200 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 2185 بازدید
ویلا تریبلکس داخل شهرک و در کنار جنگل با 1500 متر زمین 200 متر بنا چسبیده به جنگل و رودخانه
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 138
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 1662 بازدید
ویلا کنار جنگل داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی با 300 متر زمین 170 متر بنا با امکانات کامل
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 137
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 200,000,000 تومان
 • 1893 بازدید
ویلا دوبلکس کنار جنگل داخل شهرک با بهترین ویو جنگلی دارای 290 متر زمین 180 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا داخل شهرک در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 136
 • ویلا
 • داخل شهرک
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1824 بازدید
ویلا کنار جنگل با 250 متر زمین 120 متر بنا داخل شهرک با تمام امکانات در بهترین نقطه مازندران
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا داخل شهرک در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 135
 • ویلا
 • داخل شهرک
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 1646 بازدید
ویلا کنار جنگل با 250 متر زمین 120 متر بنا داخل شهرک با تمام امکانات در بهترین نقطه مازندران
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 124
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 90,000,000 تومان
 • 2478 بازدید
ویلا کنار بافت روستایی | ویلا کنار جنگل با قیمت ارزان | ویلا با آب برق گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 123
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 1907 بازدید
ویلا کنار بافت روستایی | ویلا کنار جنگل با قیمت ارزان | ویلا با بهترین ویو کنار باغی بزرگ
فروش ویلا در کنار جنگل
فروش ویلا شهرکی در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 119
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2048 بازدید
ویلا داخل شهرک کنار جنگل با بهترین ویو با 264 متر زمین و 130 متر بنا همکف 3 خواب
فروش ویلا در کنار جنگل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 103
 • ویلا
 • کنار بافت روستایی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار جنگل آمل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 2317 بازدید
ویلا کنار بافت روستایی | ویلا کنار جنگل با قیمت ارزان | ویلا با آب برق گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در کنار جنگل آمل
Logo Kian
مشاور املاک کیان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مشاور املاک کیان می باشد


Kian real Estate : 011-43132320