مشاور املاک کیان
ویلا ساحلی با 6042بار بازدید
145 متری با کد 288
 • تعداد بازدید : 6042
ویلا ساحلی با 4248بار بازدید
192 متری با کد 377
 • تعداد بازدید : 4248
ویلا ساحلی با 3777بار بازدید
100 متری با کد 249
 • تعداد بازدید : 3777

جستجوی املاک

 • نوع ملک
 • نوع قرارداد
 • شهرستان
 • حداقل قیمت (تومان)
 • حداکثر قیمت (تومان)

تماس با ما

 • هدایتی
 • 09111254824
  ویلا لب آب
 • دفتر مشاور املاک
 • 011-43132320
  املاک کیان
 • بشتام
 • 09114207700
  ویلا لب آب
 • نقی زاده
 • 09119070832
  loading failed

نمایش ویلا ساحلی در مشاور املاک کیان

فروش ویلا گوشه روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 864
 • ویلا
 • گوشه روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 100,000,000 تومان
 • 133 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 858
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 100 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 850
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 106 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 846
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 100 تومان
 • 84 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت|ویلا در شمال با قیمت ارزان |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 841
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 140,000,000 تومان
 • 95 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلا|ویلاشهرکیویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 805
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 263 بازدید
فروش ویلاشمال|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاساحلی|ویلاسنددارباپروانه ساخت|ویلاارزان|ویلادوبلکس شهرکی|
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 766
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • 350,000,000 تومان
 • 813 بازدید
فروش ویلاساحلی درشمال جای دنج زیر قیمت |ویلادرشمال با قیمت ارزان |ویلاباحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 765
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • تومان
 • 588 بازدید
فروش ویلاساحلی داخل شهرک زیرقیمت|ویلاویوساحلی|ویلادرشمال |ویلاباحیاطسازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در نزدیک محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 760
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیک محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 372 بازدید
فروش ویلا شمال جای دنج زیر قیمت | ویلا درشمال ارزان |ویلاساحلی |ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در نزدیک محمودآباد
فروش ویلا کنار روستا در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 726
 • ویلا
 • کنار روستا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • تومان
 • 889 بازدید
فروش ویلاشمال |ویلاساحلی||ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلادرشمال
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 724
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 1,200,000,000 تومان
 • 871 بازدید
فروش ویلاساحلی جای دنج زیر قیمت |ویلادرشمال باقیمت ارزان |ویلاباحیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 723
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 380,000,000 تومان
 • 930 بازدید
فروش ویلاساحلی جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 720
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 180 متر مربع
 • 400,000,000 تومان
 • 732 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیرقیمت|ویلادرشمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 719
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 1016 بازدید
ویلازیبای شهرکی درشمال |ویوی ساحلی پلاک2 دریا| حیاط سازی زیبا وفوق العاده زیبا درشمال
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 702
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • تومان
 • 801 بازدید
زیباترین ویلا داخل شهرک با بهترین ساخت | بهترین ویلا در شمال نزدیک دریا با محوطه سازی عالی وزیبا
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 697
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 114 متر مربع
 • تومان
 • 699 بازدید
فروش اپارتمان شمال داخل شهرک زیر قیمت | آپارتمان شهرکی درمحمودآباد|نزدیک به ساحل|
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا  در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 679
 • ویلا
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 250 متر مربع
 • 600,000,000 تومان
 • 805 بازدید
فروش ویلاشمال جای دنج زیر قیمت|ویلادوبلکس درشمال ارزان|ویلاباحیات سازی عالی باویوی زیبا|ویلاساحلی|
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 667
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1193 بازدید
فروش ویلا شمال داخل شهرک زیر قیمت | ویلا در شمال با قیمت ارزان | ویلا با حیات سازی عالی با ویوی زیبا
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 656
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 170 متر مربع
 • تومان
 • 655 بازدید
فروش ویلاشمال داخل شهرک زیرقیمت|ویلادرشمال باقیمت ارزان|ویلاباحیات سازی عالی و آلاچیق|ویلاساحلی|
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 645
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • تومان
 • 1008 بازدید
فروش ویلا سمت ساحل |ویوی زیبا| ویلا داخل شهرک | با سند شش دانگ|ویلا شهرکی|ویلا زیرقیمت
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در سرخرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 624
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : سرخرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 1454 بازدید
فروش ویلا سمت ساحل |ویلا ساحلی سرخرود | ویلا داخل شهرک منطقه سرخرود با سند شش دانگ
فروش ویلا در سرخرود
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 603
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 2015 بازدید
ویلا کنار ساحل محمودآباد با سند شش دانگ و زمین زیاد | ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک با پروانه ساخت و
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 601
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 115 متر مربع
 • 230,000,000 تومان
 • 1314 بازدید
ویلا کنار ساحل محمودآباد با سند شش دانگ و زمین زیاد | ویلا ساحلی سمت ساحل با پروانه ساخت
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 589
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 0 تومان
 • 1585 بازدید
ویلامحمودآبادزیرقیمت باپروانه ساخت وپایان کار|ویلاساحلی محمودآبادبازمین بزرگ حدود 300 متر
فروش ویلا در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل بین محمودآباد سرخرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 500
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل بین محمودآباد سرخرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 185 متر مربع
 • تومان
 • 2468 بازدید
ویلا کنار ساحل بین محمودآباد و سرخرود طرف ساحل ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک با بهترین ساخت
فروش ویلا در کنار ساحل بین محمودآباد سرخرود
فروش ویلا شهرکی در بین محمودآباد و سرخرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 495
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین محمودآباد و سرخرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 230,000,000 تومان
 • 2886 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک طرف ساحل با بهترین ساخت ویلا کنار ساحل داخل زیباترین شهرک
فروش ویلا در بین محمودآباد و سرخرود
فروش ویلا ساحلی در بین محمودآباد و سرخرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 494
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین محمودآباد و سرخرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 175 متر مربع
 • 330,000,000 تومان
 • 2475 بازدید
ویلا ساحلی با زمین زیاد داخل شهرک طرف ساحل با بهترین ساخت ویلا کنار ساحل داخل زیباترین شهرک
فروش ویلا در بین محمودآباد و سرخرود
فروش ویلا شمالی در بین محمودآباد و سرخرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 493
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین محمودآباد و سرخرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 380,000,000 تومان
 • 2118 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی در شمال با بهترین ساخت داخل لوکسترین شهرک ویلا شمال با سند شش دانگ
فروش ویلا در بین محمودآباد و سرخرود
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 486
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 300,000,000 تومان
 • 2613 بازدید
ویلا ساحلی در محمودآباد ویلا کنار ساحل محمودآباد با ویو جنگلی در بهترین نقطه محمودآباد ویلا محمودآبا
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 450
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 175 متر مربع
 • 350,000,000 تومان
 • 1871 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی در شمال با بهترین ساخت داخل لوکسترین شهرک ویلا شمال با سند شش دانگ
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 431
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل و محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 125 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 1433 بازدید
ویلا دوبلکس زیر قیمت در بهترین منطقه مازندران نزدیک دریا با ساختی عالی با قیمتی ارزان
فروش ویلا در بین آمل و محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 427
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 95,000,000 تومان
 • 1525 بازدید
ویلا با ستون و مقاوم سازی ویلا در شمال با آب برق گاز در بهتریم نقطه مازندران
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در جنگی
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 413
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : جنگی واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 210,000,000 تومان
 • 1594 بازدید
ویلا شمال با زمین زیاد ویلا کنار جنگل داخل باغ با بهترین ویو ویلا در شمال کنار باغ در شمال با زمین
فروش ویلا در جنگی
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 392
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 2486 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس در بهترین منطقه ساحلی داخل شهرک با سند شش دانگ و با بهترین ویو
فروش ویلا در کنار ساحل
فروش ویلا شهرکی در ایزدشهر
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 391
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ایزدشهر واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 400,000,000 تومان
 • 2637 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس داخل زیباترین شهرک کنار جنگل و فاصله با دریا 400 متر با بهترین ویو درایزدشهر
فروش ویلا در ایزدشهر
فروش ویلا شهرکی در ساحلی ایزدشهر
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 390
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی ایزدشهر واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • 980,000,000 تومان
 • 3352 بازدید
ویلا داخل بزرگترین شهرک ساحلی تو منطقه ایزدشهر با پلاژ اختصاصی دریا و با تمام امکانات رفاهی و تفریحی
فروش ویلا در ساحلی ایزدشهر
فروش ویلا شهرکی در ساحلی رستم رود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 389
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی رستم رود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 210 متر مربع
 • 850,000,000 تومان
 • 2493 بازدید
زیباترین ویلا داخل بزرگترین بهترین قدیمی ترین شهرک ساحلی تو منطقه زیبای رستم رود با تما امکانات و ..
فروش ویلا در ساحلی رستم رود
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل رستم رود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 388
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل رستم رود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 180 متر مربع
 • 950,000,000 تومان
 • 2412 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرکی بزرگ و قدیمی و جاافتاده و زیبا لب آب منطقه ساحلی رستم رود با سند ششدانگ
فروش ویلا در کنار ساحل رستم رود
فروش ویلا باغی در بین آمل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 386
 • ویلا
 • باغی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین آمل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 140 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 1449 بازدید
ویلا کنار باغ در شمال با زیباترین ویو دوبلکس در بهترین منطقه شمال داخل باغ با دیوارهای بلند و4 دیوای
فروش ویلا در بین آمل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در لب دریا محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 385
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : لب دریا محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 1,150,000,000 تومان
 • 2676 بازدید
ویلا لب دریا داخل شهرکی بزرگ و قدیمی و جاافتاده و زیبا با تمام امکانات رفاهی و تفریحی با سند ششدانگ
فروش ویلا در لب دریا محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحلی رویان
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 384
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی رویان واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 190 متر مربع
 • 410,000,000 تومان
 • 2118 بازدید
ویلا دوبلکس در بهترین منطقه شمال ساحلی رویان با بهترین ویو و دارای پروانه ساخت و سند آب برق گاز
فروش ویلا در ساحلی رویان
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 383
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 180 متر مربع
 • 350,000,000 تومان
 • 2298 بازدید
ویلا دوبلکس نزدیک به ساحل داخل شهرکی بزرگ و قدیمی با ساختی زیبا کنار ساحل با آب برق گاز و ...
فروش ویلا در کنار ساحل
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 382
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 295,000,000 تومان
 • 2938 بازدید
ویلا داخل شهرکی بزرگ و قدیمی کنار ساحل با ساختی عالی در بهترین منطقه مازندران با تمام امکانات و مبله
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش آپارتمان شهرکی در لب دریا محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 381
 • آپارتمان
 • شهرکی
 • فروش
این آپارتمان در منطقه : لب دریا محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 75 متر مربع
 • 1,700,000 تومان
 • 2482 بازدید
چند واحد آپارتمان با متراژ 35،50،50،95،75، در 3 طبقه پلاک 2 دریا داخل شهرک ساحل محمودآباد با سند
فروش آپارتمان در لب دریا محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 380
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 220,000,000 تومان
 • 2352 بازدید
ویلا ساحلی با سند شش دانگ و آب برق گاز داخل باغ کنار جنگل نزدیک ساحل در بهترین منطقه شمال
فروش ویلا در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 379
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 187 متر مربع
 • 290,000,000 تومان
 • 2291 بازدید
زیباترین ویلا دوبلکس منطقه ساحلی محمودآباد داخل زیباترین شهرک با سند شش دانگ و پروانه ساخت شمال
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 378
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 230,000,000 تومان
 • 2651 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرکی قدیمی و جاافتاده با نگهبانی24 ساعته و سند شش دانگ و پروانه ساخت .
فروش ویلا در کنار ساحل
فروش ویلا شهرکی در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 377
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 192 متر مربع
 • 330,000,000 تومان
 • 4248 بازدید
زیباترین ویلا کنار ساحل داخل زیباترین شهرک با ویو جنگلی با شیکترین ساخت با سند شش دانگ و ...
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
فروش آپارتمان شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 376
 • آپارتمان
 • شهرکی
 • فروش
این آپارتمان در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 110 متر مربع
 • تومان
 • 2957 بازدید
آپارتمان کنار ساحل داخل زیباترین شهرک ساحلی با تمام امکانات رفاهی و تفریحی ،رستوران،استخر،...
فروش آپارتمان در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 369
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 200,000,000 تومان
 • 2684 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو دارای پروانه ساخت و آب برق گازو سند
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 366
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 195 متر مربع
 • 190,000,000 تومان
 • 2828 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک| ویلا کنار ساحل |ویلا تریبلکس لب دریا داخل زیباترین شهرک در محمودآباد
فروش ویلا در کنار ساحل
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 365
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 140 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 3407 بازدید
ویلا کنار ساحل داخل شهرک کنار رودخانه با زیباترین ویو رو به رودخانه ونزدیک دریا محمودآباد ویلا ساحلی
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 364
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 220,000,000 تومان
 • 2306 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی در بهترین منطقه شمال با سند شش دانگ دارای آب برق گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 362
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • 250,000,000 تومان
 • 1956 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو دارای پروانه ساخت و آب برق گاز
فروش ویلا در کنار ساحل
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 360
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 135,000,000 تومان
 • 2721 بازدید
ویلا ساحلی زیر قیمت داخل شهرک با بهترین ویو در کنار ساحل محمودآباد با سند شش دانگ و 200 متر زمین
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 359
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 270,000,000 تومان
 • 1894 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس جز زیباترین ، بهترین ویو ، نزدیک ساحل داخل بهترین شهرک با سند شش دانگ و پایان کار
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 358
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • تومان
 • 1780 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو دارای پروانه ساخت سند شش دانگ آب برق گاز
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 356
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 200 متر مربع
 • 320,000,000 تومان
 • 1789 بازدید
زیباترین ویلادر کنار ساحل محمودآباد جابجایی با آپارتمان تو تهران یا فروش شرایطی ویلاساحلی با سندو...
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا ضلع شرقی طرح نمک آبرود در نمک آبرود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 345
 • ویلا
 • ضلع شرقی طرح نمک آبرود
 • فروش
این ویلا در منطقه : نمک آبرود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 600,000 تومان
 • 2544 بازدید
ویلا ساحلی قدیمی با زمین زیاد به متراژ 8870 متر مربع در بهترین منطقه نمک آبرود با زیباترین ویو
فروش ویلا در نمک آبرود
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 340
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 130 متر مربع
 • 190,000,000 تومان
 • 3473 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی داخل شهرک ویلاها همه شبیه هم با سند شش دانگ و تمام امکانات رفاهی .
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 339
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 170 متر مربع
 • 230,000,000 تومان
 • 2650 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس با شاهنشین در زیباترین منطقه مازندران با زیباترین ویو زیر قیمت با آب برق گاز نصب .
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 338
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 3086 بازدید
زیباترین ویلا با نمایی خیلی عالی و جزاب در بهترین شهرک محمودآباد با ساختی عالی و زیبا با سند
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 337
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 135 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 1910 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس زیر قیمت با قیمتی ارزان فاصله با دریا 500 متر نزدیک جاده اصلی
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 336
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 4
 • 180 متر مربع
 • 1,500,000,000 تومان
 • 2739 بازدید
ویلا ساحلی داخل باغی بزرگ در کنار ساحل با پلاژ خصوصی دریا با 2 دستگاه ویلا دارای سند و ...
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 335
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 550,000,000 تومان
 • 2440 بازدید
ویلا ساحلی لب دریا با بهترین ویو داخل شهرکی قدیمی و زیبا در کنار ساحل محموداباد با 378 متر زمین
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 334
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 550,000,000 تومان
 • 1859 بازدید
ویلا ساحلی کنار دریا داخل زیباترین و قدیمی ترین شهرکهای کنار ساحل با زمین بزرگ و زیبا
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 333
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 150 متر مربع
 • 650,000,000 تومان
 • 2949 بازدید
ویلا ساحلی پلاک اول دریا لب ساحل با پلاژ اختصاصی دریا داخل زیباترین شهرک در شمال با 480 متر زمین
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 332
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 6
 • 510 متر مربع
 • 2,500,000,000 تومان
 • 2402 بازدید
زیباترین و بزرگترین ویلا ساحلی لب آب داخل شهرک با پلاژ خصوصی دریا دارای سند شش دانگ و ...
فروش ویلا در ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل خشت سر
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 331
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل خشت سر واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 2721 بازدید
ویلا ساحلی کنار ساحل خشت سر با ویو جنگلی در بهترین منطقه مازندران با 200 متر زمین 90 متر بنا
فروش ویلا در کنار ساحل خشت سر
فروش ویلا شمالی در رستم رود
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 329
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : رستم رود واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 5
 • 380 متر مربع
 • 450,000,000 تومان
 • 3399 بازدید
ویلا ساحلی تریبلکس در کنار جنگل با بهترین و زیباترین ویو دارای 450 متر زمین 380 متر بنای ویلا با سند
فروش ویلا در رستم رود
فروش آپارتمان داخل شهر در محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 311
 • آپارتمان
 • داخل شهر
 • فروش
این آپارتمان در منطقه : محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 85 متر مربع
 • تومان
 • 2494 بازدید
آپارتمان داخل شهر محمودآباد با بهترین وزیباترین ساخت دارای سند شش دانگ و پروانه ساخت 85 متر بنا
فروش آپارتمان در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در بین سرخرود و فریدونکنار
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 304
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین سرخرود و فریدونکنار واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 3601 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی در بهترین منطقه شمال با سند شش دانگ دارای آب برق گاز و پروانه ساخت
فروش ویلا در بین سرخرود و فریدونکنار
فروش ویلا پلاژ دریا ( پلاک 1 ) در کنار ساحل فریدونکنار
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 302
 • ویلا
 • پلاژ دریا ( پلاک 1 )
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل فریدونکنار واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 1,000,000,000 تومان
 • 3356 بازدید
ویلا ساحلی داخل باغ پلاک 1 (پلاژ دریا) با سند لب آب در بهترین منطقه مازندران کنار ساحل با 3000 متر
فروش ویلا در کنار ساحل فریدونکنار
فروش ویلا شهرکی در بین سرخرود و فریدونکنار
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 288
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : بین سرخرود و فریدونکنار واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 145 متر مربع
 • 160,000,000 تومان
 • 6042 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس جز زیباترین ، بهترین ویو ، نزدیک ساحل داخل بهترین شهرک با سند شش دانگ و پایان کار
فروش ویلا در بین سرخرود و فریدونکنار
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 261
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 167 متر مربع
 • 280,000,000 تومان
 • 2502 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس داخل زیباترین شهرک با بهترین ویو دارای پروانه ساخت سند شش دانگ آب برق گاز
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در نزدیکی ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 260
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیکی ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • تومان
 • 2062 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس داخل باغ با سند شش دانگ دارای 1000 متر زمین 120 متر بنا با آب برق گاز و باغ
فروش ویلا در نزدیکی ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 253
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 160 متر مربع
 • 155,000,000 تومان
 • 2462 بازدید
ویلا ساحلی تریبلکس کنار ساحل با بهترین ویو با سند شش دانگ دارای 130 متر زمین 160 متر بنا
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در نزدیکی خانه دریا محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 252
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : نزدیکی خانه دریا محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 170 متر مربع
 • 290,000,000 تومان
 • 3295 بازدید
ویلا ساحلی در نزدیکی خانه دریا محمودآباد با 4 سند شش دانگ و آب برق گاز نگهبانی و 1350 متر زمین
فروش ویلا در نزدیکی خانه دریا محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 250
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 2580 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک در محمودآباد زیر قیمت و خیلی زیبا با سند شش دانگ دارای 265 متر زمین 120 متر بنا
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 249
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 115,000,000 تومان
 • 3777 بازدید
ویلا ساحلی زیر قیمت داخل شهرک با بهترین ویو در کنار ساحل محمودآباد با سند شش دانگ و 220 متر زمین
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 248
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 190,000,000 تومان
 • 2985 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس در کنار ساحل محمودآباد با 190 متر زمین 150 متر بنا دارای بهترین ویو با سند
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 247
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 180,000,000 تومان
 • 2798 بازدید
ویلا ساحلی مدل پیلیت در محمودآباد با 240 متر زمین 150 متر بنا با بهترین ویو لوکس ترین ویلا ساحلی
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 246
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • تومان
 • 2491 بازدید
ویلا ساحلی کنار دریا با پروانه ساخت داخل شهرک با 220 متر زمین 110 متر بنا با آب برق گاز کنار ساحل
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 245
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 150 متر مربع
 • 260,000,000 تومان
 • 2234 بازدید
زیباترین ویلا ساحلی داخل شهرک با بهترین ویو دوبلکس در محمودآباد با 300 متر زمین 150 متر بنا و سند
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 244
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 135,000,000 تومان
 • 2202 بازدید
ویلا ساحلی پیلت در محمودآباد با 240 متر زمین 130 متر بنا 2 خواب بالا تمام پیلت در محمودآباد .
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا داخل باغ در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 243
 • ویلا
 • داخل باغ
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 90 متر مربع
 • 120,000,000 تومان
 • 3393 بازدید
ویلا ساحلی در محمودآباد با قیمت مناسب با 200 متر زمین 90 متر بنا مبله با سند با آب برق گاز
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
فروش ویلا ساحلی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 242
 • ویلا
 • ساحلی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 125 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 2010 بازدید
ویلا ساحلی در محمودآباد با بهترین ویو دارای 300 متر زمین 125 متر بنا با آب برق گاز و ...
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 241
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 130 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 2261 بازدید
ویلا ساحلی دوبلکس در محمودآباد زیر قیمت با 230 متر زمین 130 متر بنا دارای آب برق گاز
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شمالی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 240
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 150,000,000 تومان
 • 2763 بازدید
ویلا ساحلی در محمودآباد با ساختی زیبا و عالی دارای آب برق گاز و 220 متر زمین 110 متر بنا
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 239
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 1
 • 65 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2315 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک با بهترین چشم انداز دارای 230 متر زمین 65 متر بنا با سند
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در کنار ساحل محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 238
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : کنار ساحل محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 100 متر مربع
 • 130,000,000 تومان
 • 2200 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک با ساختی عالی در کنار ساحل محمودآباد با 237 متر زمین 100 متر بنای ویلا
فروش ویلا در کنار ساحل محمودآباد
فروش ویلا شهرکی در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 234
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 120 متر مربع
 • 85,000,000 تومان
 • 2937 بازدید
ویلا ساحلی داخل شهرک با آب برق گاز و سند 180 متر زمین 120 متر بنا با بهترین ویو در ساحل محمودآباد
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 232
 • ویلا
 • شهرکی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 3
 • 120 متر مربع
 • 105,000,000 تومان
 • 2552 بازدید
ویلا ساحلی در بهترین منطقه مازندران در ساحل محمودآباد با 220 متر زمین 120 متر بنا داخل شهرک
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
 • کد ملک :

 • نوع ملک :

 • موقعیت :

 • نوع قرارداد :

 • 219
 • ویلا
 • شمالی
 • فروش
این ویلا در منطقه : ساحلی محمودآباد واقع شده است .
 • اتاق خواب :

 • زیربنا :

 • قیمت :

 • تعداد بازدید :

 • 2
 • 110 متر مربع
 • 145,000,000 تومان
 • 3703 بازدید
ویلا ساحلی در محمودآباد با بهترین ویو دارای آب برق گاز و پایان کار و در کنار رودخانه با ساختی زیبا
فروش ویلا در ساحلی محمودآباد
Logo Kian
مشاور املاک کیان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مشاور املاک کیان می باشد


Kian real Estate : 011-43132320